Leyes y reglamentos en el marco del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC - Ver detalles del documento

Finland
Act on the Right in Employee Inventions, 1967/656
Act amending section 12 of the Act on the Right in Employee Inventions, adopted on 31 January 2013, 2013/102, entry into force on 1 September 2013 - Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 12 §:n muuttamisesta - Lag om ändring av 12 § i lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar Amendments concerning the centralisation of intellectual property matters to the Market Court. Act amending the Act on the Right in Employee Inventions, adopted on 19 May 2006, 2006/370, entry into force on 1 January 2007 - Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta - Lag om ändring av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar Amendment on Sections concerning innovations made in universities. Addition of a Section on adding a new division for university inventions to the Employee Invention Committee (työsuhdekeksintölautakunta in Finnish).