Leyes y reglamentos en el marco del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC - Ver detalles del documento

Finland
Decree of the Ministry of Agriculture and Forestry on the registration of PDO/PGI/TSG products and notification of the manufacture of a registered PDO/PGI/TSG product, 17.12.2014/1153
Decree of the Ministry of Agriculture and Forestry on the registration of PDO/PGI/TSG products and notification of the manufacture of a registered PDO/PGI/TSG product, adopted on 17 December 2014, 2014/1153, entry into force on 1 January 2015 - Maa- ja metsätalousministeriön asetus nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta - Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av namnskydda produkter och om meddelande om tillverkning av namnskydda produkter. This Decree repealed the Decree 2007/907. It contains national regulation on registration of geographical indications and designations of origin. It also includes regulation for the notice of production of products including geographical indications and designations of origin.